USTALANIE POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia.
Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. 

Wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia można składać od 1 stycznia 2024r.

 • pocztą tradycyjną na adres:  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. (punkt kancelaryjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na parterze)
 • elektronicznie przez portal Empatia
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. /43emu4tg7l/skrytka)
 • oraz w powiatowych zespołach do spraw orzekania  o niepełnosprawności.


Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia:

 • Osoba posiadająca ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Osoba posiadająca orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji ,
 • Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy o rehabilitacji (tj. przed 01.01.1998 r.) została zaliczona do jednej z grup inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy,
 • Osoba o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć załączniki wskazane w pkt VII wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.:

Kontakt telefoniczny:   95 7851447

Obsługa klienta – Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

                                ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • w każdy poniedziałek od godziny 7:30  do 18:00
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

Poniżej do pobrania wzór wniosku i kwestionariusz samooceny.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Podobne wpisy