O nas
O ośrodku
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
mgr Renata Mach
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Akty prawne
Rozporządzenia

Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2363 –  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2859 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

Dz.U. 2012 poz. 954 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Dz.U. 2022 poz. 150 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Dz.U. 2020 poz. 2285 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Dz.U. 2005 nr 74 poz. 658 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Dz.U. 2021 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Dz.U. 2020 poz. 1562 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1762 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej

Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1109 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

Dz.U. 2007 nr 141 poz. 998 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji „Rządowego Programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku”

Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1609 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Dz.U. 2008 nr 27 poz. 158 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych

Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1070 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Dz.U. 2021 poz. 1296 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej