Kapitał Ludzki

W okresie od 2021-01-01 do 2023-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
realizuje Projekt: Góra pomocy 3
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna.
Numer i nazwa Działania: Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Całkowita wartość projektu: 3 500 000,00
Kwota dofinansowania: 2 975 000,00 (85%)

Partnerzy:
Ośrodek Integracji Społecznej (OIS)
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (ZDZ)

Projekt jest skierowany do 350 osób zamieszkujących miasto Zielona Góra woj. Lubuskie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Wsparcie w pierwszej kolejności będzie adresowane:
a) do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. o pomocy społ. lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społ.
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • osoby korzystające z PO PŻ.

b) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów zdrowotnych).

Działania projektowe obejmą m. in.:

 • zatrudnienie pracowników socjalnych, asystentów, specjalistów, itp.;
 • zwiększenie potencjału do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie kadry MOPS i OIS;
 • praca socjalna: kontrakty socjalne lub równoważne;
 • aktywizacja społeczno – zatrudnieniowa: doradztwo, szkolenia zawodowe, kursy doszkalające itp.;
 • aktywizacja zatrudnieniowa: podjęcie zatrudnienia.
 • program aktywności lokalnej,
 • projekt socjalny,

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa uczestników będzie mierzona w dwóch wymiarach:

 • społecznym
 • zatrudnieniowym.
 • program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia zawodowe prowadzone przez Partnerów ZDZ i OIS zakończą się dokumentem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji uczestników. vf

Rekrutacja
Odbywać się będzie w sposób ciągły poprzez bazę danych MOPS na podstawie wywiadów środowiskowych i oświadczeń osób o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych działań i priorytetów w okresie realizacji projektu. Wyboru uczestników dokonywać będą pracownicy socjalni i asystenci.

Pracownicy MOPS i OIS będą rekrutować uczestników na podstawie list osób, z którymi pracują, wg kolejności zgłoszeń. Zostanie utworzona. lista rezerwowa.

Projekt „Góra pomocy 3″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wraz z początkiem kalendarzowego lata uczestnicy projektu „Góra Pomocy 3” z rodzinami 22.06.2023 udali się na wycieczkę do Wrocławia.

Wizytę w mieście krasnali rozpoczęto od wizyty w ZOO i Afrykarium, gdzie znajduje się pokaźna kolekcja zwierząt i niesamowite akwarium w jednym miejscu. Hitem wizyty w ZOO była motylarnia – jedno z pomieszczeń terrarium, w którym można obserwować żywe motyle. Wystrój przypomina tropikalną dżunglę – gąszcz roślin, kolorowe kwiaty a wśród nich motyle, które latają swobodnie wśród zwiedzających. Wrażeniami z pobytu w ZOO uczestnicy dzielili się podczas wspólnego obiadu, który przygotowany został dla nich w Restauracji Letnia znajdującej się na trenie ogrodu zoologicznego.

Wizyta w stolicy Dolnego Śląska zakończyła się rejsem statkiem po Odrze, który był wytchnieniem po zwiedzaniu i okazją by zobaczyć miasto z innej perspektywy.

Pomimo żaru lejącego się z nieba wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu i zaproponowanych atrakcji. Zmęczeni, ale uradowani udali się w drogę powrotną.

Filmowy wtorek – „Transformers: Przebudzenie Bestii”

We wtorkowy poranek 20 czerwca 2023 roku uczestnicy projektu „Góra pomocy 3” spotkali się w kinie Cinema City i wspólnie udali się na seans filmowy pt. „Transformers: Przebudzenie Bestii”. Akcja filmu zabrała widzów w podróż dookoła świata. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem seansu otrzymał popcorn oraz napój. Seans był okazją do miłego spędzenia czasu wolnego oraz do integracji uczestników projektu.

Galeria zdjęć – Filmowy wtorek

Kino familijne – „Spider – Man: Poprzez multiwersum”

W sobotnie przedpołudnie 17 czerwca 2023 roku uczestnicy projektu „Góra pomocy3” wraz ze swoimi rodzinami spotkali się w kinie Cinema City i wspólnie udali się na seans filmowy pt. „Spider – Man: Poprzez multiwersum”. Główny bohater produkcji stara się zdefiniować co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których się kocha.

Każdy z uczestników przed rozpoczęciem seansu otrzymał popcorn oraz napój, co wywołało na twarzach wszystkich zebranych wiele zadowolenia. Seans był okazją do miłego spędzenia czasu wolnego oraz do integracji uczestników projektu.

Budki dla ptaków

Uczestnicy projektu „Góra Pomocy 3” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 10 czerwca 2023 roku wzięli udział w zajęciach warsztatowych z budowania budek dla ptaków.

Miejscem, gdzie odbyły się zajęcia była Leśniczówka Kisielin w Starym Kisielinie. Beneficjenci, przy pomocy Pana Romana z firmy Floromek, samodzielnie budowali domki dla ptaków – z przygotowanych drewnianych elementów składali budkę i łączyli je przy pomocy gwoździ i młotka. Możliwość posługiwania się młotkiem była wielką atrakcją dla wszystkich dzieci biorących udział w warsztatach. Wykazały się one dużą cierpliwością, precyzją i zaangażowaniem. Pomocą służyli im ich opiekunowie.

Po zakończonych pracach manualnych udali się do lasu, gdzie samodzielnie przybijali do drzew nowo powstałe domki dla ptaków. Wizyta w lesie byłą także okazją do zwiedzenia ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej w Starym Kisielinie, która wyposażona jest w tablice edukacyjne, miejsce odpoczynku oraz elementy do ćwiczeń fizycznych.

Przy leśniczówce Kisielin funkcjonuje także Ośrodek Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących, w którym beneficjenci projektu mogli podziwiać pięknego Orła Bielika. Dzieci miały okazję poznać małego jeża, który niebawem opuści ten Ośrodek, ponieważ jego proces leczenia został już zakończony. Odważni zdecydowali się także na jego pogłaskanie.

Po wrażeniach związanych z pracami manualnymi oraz wizytą w lesie dla uczestników zajęć warsztatowych rozpalono ognisko, przy którym każdym smażył sobie kiełbaski. Przygotowano także dla najmłodszych kącik z watą cukrową oraz robienia zwierzątek z balonów.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali wskazówki na temat bezpieczeństwa w lesie oraz instruktaż postępowania w przypadku znalezienia chorego zwierzaka.

Galeria zdjęć – Budki dla ptaków

Wycieczka do Świeradowa Zdrój

Uczestnicy projektu „Góra Pomocy 3” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 25 maja 2023 roku wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Świeradowa Zdrój zorganizowanej przez Biuro Podróży MegaTours.

Swoją wizytę w uzdrowisku położonym w sercu Gór Izerskich rozpoczęli od Sky Walk. Wejście na wieżę widokową było wielkim wyzwaniem. Sky Walk to niezwykły spacer w chmurach. Atrakcja ta ma 62 m wysokości i roztacza widok na romantyczną zabudowę uzdrowiska oraz piękno przyrody. Aby dojść na samą górę, trzeba było pokonać wijące się kładki o długości 850 m. A na samej górze konstrukcji, oprócz widoku, który zapierał dech w piersiach, można było wejść na szklaną platformęi poczuć, jakby nasze ciało unosiło się w powietrzu. Osoby, które zmęczyły się zarówno wejściem pod Sky Walk jak i zdobyciem szczytu konstrukcji, mogły odpocząć na siatce w kształcie kropli. Wśród uczestników znaleźli się też odważni, którzy ze szczytu Sky Walk zjeżdżali 105-metrową zjeżdżalnią – w kilka sekund wrócili z chmur na ziemię.

Kolejnym etapem wizyty w Świeradowie Zdrój był wjazd i zjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski. Z wagoników podziwiać można było przepiękną, rozległą panoramę Gór Izerskich. Po dotarciu na górę uczestnicy udali się do schroniska PTTK na Stogu Izerskim, gdzie zjedli obiad i delektowali się widokiem na najbliższe okolice.

Następną atrakcją wycieczki było zwiedzanie Domu Zdrojowego. Po drodze zatrzymali się przy fontannie z żabami, która znajduje się w sercu kurortu, przy deptaku. Fontanna jest okazała, ma okrągłą misę, na której postawione są cztery żaby. Przynoszą ponoć zdrowie, bogactwo, szczęście i miłość – wystarczy je tylko pogłaskać.

W Domu Zdrojowym przeszli się halą spacerową, która ma ponad 70 m długości oraz odwiedzili pijalnię wody. Chętne osoby degustowały smak wód leczniczych, które używane są zarówno do picia jak i do kąpieli. Po wizycie w Domu Zdrojowym udali się na deptak, gdzie można było zakupić dla siebie pamiątki z wyjazdu albo odpocząć przy lodach i kawie w kawiarni.

Całemu wyjazdowi towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, dzięki której wrażenia z wizyty w Świeradowie Zdrój były jeszcze większe. Niebieskie niebo i słońce upiększało widoki, dostarczyło słonecznych kąpieli. Wycieczka miała bogaty program, uczestnicy byli cały czas w ruchu, musieli zmierzyć się ze swoimi słabościami, lękami. Pomimo napiętego harmonogramu, zmęczenia i szybkiego tempa zwiedzania wszyscy byli bardzo zadowoleni, uśmiechnięci i dumni z siebie.

Galeria zdjęć – Wycieczka do Świeradowa Zdrój

Warsztaty budowania domków dla błonkoskrzydłych

Beneficjenci Projektu Góra Pomocy 3 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 9 maja 2023 roku wzięli udział w warsztatachz budowania domków dla zwierząt błonkoskrzydłych.

Każdy z uczestników otrzymał niezbędne materiały do budowania domków dla pszczół murarek, które są niezwykle pożytecznym owadem, wyróżniają się dużą intensywnością zapylania roślin. Majsterkowanie rozpoczęto od skręcania przygotowanych desek tak, aby powstał domek. Następnie wypełniono go rurkami trzcinowymi i drewienkami z otworami, które murarka ogrodowa ma zasiedlić.

Po działaniach praktycznych beneficjenci projektu wzięli udział w wykładzie o zwierzętach błonkoskrzydłych, ich roli dla ekosystemu, sposobach postępowania przy użądleniach, a także o zasadach bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami. Podkreślano zalety hodowli pszczół murarek oraz podpowiedziano sposoby umieszczania domków dla błonkoskrzydłych w naszych ogrodach.

Galeria zdjęć – Błonkoskrzydłe

Warsztaty tworzenia biżuterii

Beneficjenci projektu „Góra Pomocy 3” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 19 kwietnia 2023 roku wzięli udział w warsztatach tworzenia biżuterii prowadzonych przez Panią Justynę właścicielkę firmy Topart.

Uczestnicy zajęć warsztatowych na początku zapoznali się z technikami tworzenia naszyjników z drewnianych korali, bransoletek i kolczyków. Następnie sami przystąpili do pracy i robili, według własnych upodobań, wymarzoną biżuterię. Powstały piękne dzieła, które ozdobią niejedną damską stylizację. Na zakończenie spotkania każdy stworzył jeszcze z koralików przepiękną zakładkę do książek.

Działania warsztatowe pobudziły u uczestników ich kreatywność i estetykę. Pozwoliły nabyć nowych umiejętności, które jednocześnie mogą poszerzyć zakres dotychczasowych zainteresowań.

Galeria zdjęć – Warsztaty tworzenia biżuterii

Świąteczny obiad w Palmiarni Zielonogórskiej

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi uczestnicy projektu Góra Pomocy 3 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 5.04.2023 roku spotkali się w Palmiarni Zielonogórskiej, gdzie wspólnie zjedli uroczysty świąteczny obiad.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez przewodnika z informacji turystycznej – panią Sylwię – historii powstania Palmiarni, etapów jej modernizacji oraz wielu ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które zamieszkują jedną z najbardziej znanych wizytówek miasta Zielona Góra.

Głównym punktem spotkania było wspólne biesiadowanie. Obiad rozpoczął się od żurku podanego w chlebie. Na drugie danie zaserwowano kurczaka Wellington w sosie serowym, pierś z kaczki pieczonej z jabłkiem, polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym oraz grillowany łosoś z sosem limonkowym. Dodatkami były ziemniaki gotowane i pieczone z ziołami, kluski śląskie oraz surówki i warzywa w sosie winegret. Na deser rozpieszczono podniebienie gości przepysznym tortem malinowym. Na paterach ustawionych na stołach rozłożono także różne rodzaje ciast: porzeczkowiec, tiramisu, sernik i kokosową piankę oraz sezonowe owoce. Chętnym podano kawę i herbatę.

Wszyscy uczestnicy zachwyceni byli pięknem Palmiarni Zielonogórskiej. Chętnie udali się na jej zwiedzanie i podziwianie egzotycznej roślinności. Dużym zainteresowaniem cieszył się taras widokowy, z którego rozciąga się przepiękna panorama naszego miasta.

Warsztaty florystyczne

Uczestnicy projektu Góra Pomocy 3 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wzięli udział w warsztatach florystycznych, które odbyły się 4.04.2023 roku. Podczas zajęć prowadzonych przez florystkę Panią Emilię beneficjenci projektu zapoznali się z technikami łączenia kwiatów w bukiety oraz poznali sposoby pielęgnowania kwiatów ciętych, aby jak najdłużej zachowały świeżość i cieszyły nas swoim wyglądem i zapachem.

Po części teoretycznej uczestnicy przeszli do części praktycznej spotkania, w czasie której wykonywali wianki wielkanocne, które są idealną ozdobą domu, pięknie prezentują się na drzwiach.

Wianki wykonywane były w różnych stylach. Uczestnicy sami dobierali kolorystykę, materiały i dodatki wedle własnych upodobań. Powstałe prace poprzez kolorystykę i naturalne materiały nawiązywały do wiosny, świeżości, radości i zieleni oraz wprowadziły nastrój Świąt Wielkanocnych.

Galeria zdjęć – Warsztaty florystyczne

Warsztaty kosmetyczne

Beneficjenci projektu Góra Pomocy 3 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 7.03.2023 roku wzięli udział w warsztatach kosmetycznych, podczas których uczyli się robić samodzielnie mydła, sole do kąpieli i masła do ciała. Zaproponowane zajęcia były okazją do wpłynięcia na skład i właściwości używanych do codziennej pielęgnacji produktów. Naturalne kosmetyki to powrót do bezpiecznej i ekologicznej pielęgnacji.

Prowadząca warsztaty pokazywała uczestnikom jak krok po kroku zrobić swoje pierwsze kosmetyki, jakich używać składników i jak tworzyć własne receptury.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się produkcja masła do ciała, którego bogaty skład (kwasy tłuszczowe, witaminy) dociera do głębokich warstw skóry, dzięki czemu jest ona odpowiednia zregenerowana i nawilżona.

Bardzo proste w wykonaniu okazało się zrobienie mydła glicerynowego, które jest gotowe do użytku zaraz po zastygnięciu składników. Dużym zaskoczeniem dla zebranych okazał się sposób tworzenia soli do kąpieli. Sól użyta kosmetycznie ma działania detoksykujące, pomaga w oczyszczaniu skóry, przyspiesza metabolizm komórkowy, co korzystnie wpływa na działanie antycellulitowe i przeciwdziała rozstępom skóry.

Te warsztaty to była dawka wiedzy i inspiracji do wprowadzenia domowego SPA. Była to zarówno doskonała zabawa jak i relaks.

Galeria zdjęć – Warsztaty kosmetyczne

Warsztaty przygotowywania pierogów

Warsztaty kulinarne LOOK & COOK po raz kolejny ugościły uczestników projektu Góra Pomocy 3 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie 14.12.2022 roku odbyły się warsztaty przygotowywania pierogów.
W czasie zajęć warsztatowych beneficjenci uczyli się od podstaw przygotowywać ciasto na pierogi oraz farsze. Poznali także sekretny przepis na ciasto do uszek bożonarodzeniowych oraz sposób ich lepienia.

Więcej informacji tutaj:
https://www.facebook.com/100085456879811/posts/pfbid0K2TEcPnRPXZ8RfBiB5mVZWRPM8wVyxWdDD8KncfBhSRvvVq3VTPikJ2zrhEtNbcAl/?app=fbl

Warsztaty przygotowywania i wypiekania pizzy

Z początkiem Nowego Roku uczestnicy projektu Góra Pomocy 3 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze po raz kolejny stanęli przed kulinarnym wyzwaniem. 24.12.2023 roku wzięli oni udział w warsztatach przygotowywania i wypiekania pizzy.
Warsztaty odbyły się w LOOK & COOK pod fachowym okiem Pani Patrycji, która przez kilka lat mieszkała we Włoszech i pracowała tam w lokalach gastronomicznych poznając tajnik przygotowywania lokalnych potraw. Beneficjenci projektu poznali sekrety przepis na ciasto do pizzy oraz sposób jego wyrabiania.

Więcej informacji tutaj:
https://www.facebook.com/100085456879811/posts/pfbid0JxXEGLFdobkET8ikAbCkqTptiZ5NQUUNXUBjLY6sDYarp4veLctphgQFY49jBgBNl/?app=fbl

Cykl warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej i reintegracji

W ramach realizacji projektu unijnego pn. „GÓRA POMOCY 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zorganizował dla beneficjentów cykl warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej i reintegracji. Tematyka ściśle nawiązuje do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, łączymy więc „przyjemne” z „pożytecznym”.

Więcej informacji tutaj:
https://www.facebook.com/100085456879811/posts/pfbid02sfVz7T6k9tYJUvW4eUfXWKgmAAraWrn7R14Yfyz3FeadG6Ur7ZWD7xvxhQT5XSD7l/?app=fbl

Warsztaty robienia i zdobienia pierników

Uczestnicy projektu „Góra Pomocy 3” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2022 roku wzięli udział w warsztatach robienia i zdobienia pierników, gdzie od podstaw uczyli się je robić i dekorować samodzielnie przygotowanym lukrem.

Więcej informacji tutaj:
https://www.facebook.com/100085456879811/posts/pfbid02gbfyNNXG8KphAapyzGo8k8tTp2rKetxriFoLsbF1r8kV9mCJmiA63G65GDLtMaCpl/?app=fbl

Od 1 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu pt. „Góra pomocy2”. Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących miasto Zielona Góra zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia osób objętych wsparciem.

Do uczestnictwa w Projekcie mogą być przyjęte osoby:

 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, przy spełnieniu co najmniej jednego powodu spośród wskazanych wart. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj:
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • ze schorzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym lub rodzinnym,
 • osoby przebywające pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie
 • o systemie oświaty,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rodziny z dzieckiem
 • z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje za względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnością,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 • w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, osoby korzystające z Po-PŻ

Uczestnicy Projektu będą objęci wsparciem psychologa, specjalisty ds. rodziny, doradcy zawodowego, zgodnie z wytyczoną ścieżką reintegracji oraz zawartym kontraktem socjalnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do:
pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13 w godz. 7.30 – 10.30, pok. 1c.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bożonarodzeniowe warsztaty artystyczne


Święta tuż, tuż…, trwają przygotowania do wspólnego świętowania. Uczestnicy projektu „Góra pomocy 2” 20.12.2021 roku spotkali się w auli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wspólnie wzięli udział w bożonarodzeniowych warsztatach artystycznych, podczas których odkryli u siebie nieznane pokłady kreatywności, poczucia estetyki i piękna.

Zajęcia rozpoczęły się od tworzenia dekoracji świątecznych z masy porcelanowej. Powstały piękne bombki, które każdy z uczestników zabrał ze sobą do domu. Kolejnym artystycznym przedsięwzięciem było robienie choinek na pniu. Uczestnicy mieli do dyspozycji żywe gałązki świerkowe i piękne ozdoby choinkowe, którymi dekorowali stworzone przez siebie drzewka.

Działania zaproponowane podczas warsztatów tak pobudziły kreatywność u uczestników, że przy użyciu styropianowych stożków, szyszek i kleju na ciepło stworzyli choinki szyszkowe. Oprócz tego, wykorzystując różne materiały plastyczne (piórka, brokat) dekorowali także plastikowe kule, z których powstały piękne bombki.

Całej pracy twórczej beneficjentów towarzyszyła świąteczna muzyka. Dla uczestników przygotowany także został słodki poczęstunek, owoce i napoje. Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne kolędowanie oraz rozdanie upominków – zapakowanych na wynos pierogów dla każdej osoby biorącej udział w zajęciach.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty „Dbam o…”


Dla uczestników projektu „Góra pomocy 2” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zostały zorganizowane warsztaty „Dbam o …”. Zajęcia odbyły się 21.12.2021 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po tym tajemniczym tytułem przeprowadzono spotkania dla dwóch grup, podczas których propagowano zasady higienicznego trybu życia, związanego głównie z dbaniem o jamę ustną, skórę dłoni i stóp. Duży nacisk położono również na konieczność korzystania z odzieży ochronnej podczas wykonywania nawet codziennych prac domowych (sprzątanie, mycie naczyń).

Cześć zajęć poświęcona została także higienie i chorobom układu pokarmowego. Zebranym przedstawiono zasady racjonalnego żywienia, pokazano im piramidę żywieniową oraz przykładowe dzienne racje żywieniowe dla wybranych grup ludzi. Dużą uwagę zwrócono także na higienę przygotowania i spożywania posiłków. Uczestnicy poznali także choroby układu pokarmowego oraz zapoznali się ze skutkami spożywania alkoholu i palenia papierosów. Prowadząca zajęcia przedstawiła korzyści płynące umiarkowanej aktywności fizycznej.

Rodzice, którzy uczestniczyli w zajęciach, poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą dbania o zęby u swoich dzieci. Pokazano im jak powinno wyglądać prawidłowe mycie zębów, jak przechowywać szczoteczkę, jaka powinna być dieta, aby zęby były mocne i zdrowe.

Na zakończenie każdy z beneficjentów otrzymał paczkę – niespodziankę związaną z tematyką spotkania.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty świąteczne


Uczestnicy projektu „Góra pomocy 2” 13.12.2021 rozpoczęli wspólne przygotowania do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczestnicząc w warsztatach świątecznych zrealizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

W godzinach przedpołudniowych odbyły się warsztaty robienia i zdobienia pierników. Beneficjenci poznali metody i przepisy na przygotowanie pysznych i pachnących korzennymi przyprawami pierników. Po części teoretycznej uczestnicy otrzymali wcześniej przygotowane pierniki o różnych kształtach oraz zestaw kolorowych lukrów i posypek. Rozpoczęto proces zdobienia korzennych ciastek. Na zakończenie tych warsztatów każdy z uczestników otrzymał paczkę świąteczną, która zawierała podstawowe produkty do przygotowania potraw świątecznych i słodkich wypieków.

Po południu odbyły się natomiast rodzinne warsztaty artystyczne, podczas których dzieci wraz z rodzicami tworzyli najdłuższy łańcuch choinkowy. Przygotowane zostało także stanowisko, gdzie można było samodzielnie wykonać kartkę świąteczną z życzeniami dla najbliższych albo dla Św. Mikołaja. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się punkt, gdzie robiono i ozdabiano bombki świąteczne. Wśród licznych atrakcji dla dzieci było także stanowisko balonowe, gdzie pokazywano jakie dekoracje świąteczne można zrobić z balonów oraz przygotowywano balonowe kompozycje. Uśmiech na twarzach dzieci wywołał kącik robienia świątecznych brokatowych tatuaży. Dzieci ustawiały się w kolejce, aby mieć na ręce kolorowy i świecący obrazek. Dla wszystkich uczestników warsztatów przygotowany został kącik ze słodkościami i napojami a dla dzieci dodatkowo serwowano watę cukrową. Podczas tworzenia wspaniałych prac plastycznych dzieci odwiedził niezapowiedziany gość – Św. Mikołaj, który miał wór wypełniony prezentami. Każdy otrzymał od Św. Mikołaja paczkę ze słodyczami i mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Niespodzianka czekała także na rodziców – paczka z produktami spożywczymi niezbędnymi do przygotowania potraw świątecznych. Uczestników zajęć warsztatowych w nastrój świąteczny dodatkowo wprowadziły piękne kolędy. Na zakończenie każdy życzył sobie pięknych i spokojnych, w zdrowiu i radości Świąt Bożego Narodzenia.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty kosmetyczne – metamorfoza cz. 3


Uczestniczki projektu „Góra pomocy 2” w terminie 10-12.12.2021 wzięły udział w 3. Edycji warsztatów kosmetycznych wraz z metamorfozą.

Zajęcia warsztatowe odbyły się w auli na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Panie zapoznały się z metodami dbania o swoją twarz i dłonie. Określone zostały także ich rodzaje cer i omówiono indywidualnie z każdą z uczestniczek jakiego typu kosmetyki stosować i czego unikać do określonego rodzaju skóry. Beneficjentki miały także możliwość osobiście przetestować działanie maseczek, które wykonane zostały podczas zajęć z produktów znajdujących się w kuchni każdej z pań (ser biały, banan, drożdże, oliwa, jajko).

W terminie 12.12.2021 panie, które uczestniczyły w warsztatach, poddane zostały metamorfozie w jednym z zielonogórskich salonów fryzjersko – kosmetycznych. Uczestniczki zajęć skorzystały z usług fryzjerki, która wyczarowała na głowach pań, poprzez cięcie, farbowanie i modelowanie, piękne fryzury. Kropką nad i całej przemiany beneficjentek był precyzyjnie wykonany przez kosmetyczkę – Panią Anię – dzienny makijaż.

Panie zadowolone z efektów końcowych swoich przemian z uśmiechem pozowały do zdjęć, aby na dłuższy czas uwiecznić swoją metamorfozę.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty kosmetyczne – metamorfoza


Uczestniczki projektu „Góra pomocy 2” w terminie 11-13.10.2021 wzięły udziałw warsztatach kosmetycznych zakończonych metamorfozą.

Zajęcia warsztatowe odbyły się w auli na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Panie zapoznały się z metodami dbania o swoją twarz i dłonie. Określone zostały także ich rodzaje cer i omówiono indywidualnie z każdą z uczestniczek jakiego typu kosmetyki stosować i czego unikać do określonego rodzaju skóry. Beneficjentki miały także możliwość osobiście przetestować działanie maseczek, które wykonane zostały podczas zajęć z produktów znajdujących się w kuchni każdej z pań (ser biały, banan, drożdże, oliwa, jajko).

W terminie 12-13.10.2021 panie, które uczestniczyły w warsztatach, poddane zostały metamorfozie w jednym z zielonogórskich salonów fryzjersko – kosmetycznych. Uczestniczki zajęć skorzystały z usług fryzjerki, która wyczarowała na głowach pań, poprzez cięcie, farbowanie i modelowanie, piękne fryzury. Kropką nad i całej przemiany beneficjentek był precyzyjnie wykonany przez kosmetyczkę – Panią Anię – dzienny makijaż.

Panie zadowolone z efektów końcowych swoich przemian z uśmiechem pozowały do zdjęć, aby na dłuższy czas uwiecznić swoją metamorfozę

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie wakacji – Wrocław


Na zakończenie wakacji uczestnicy projektu Góra Pomocy 2 wraz z rodzinami 3.08.2021 udali się na wycieczkę do Wrocławia.

Wizytę w mieście krasnali rozpoczęto od spaceru wokół Hali Stulecia i zwiedzania Ogrodu Japońskiego, na terenie którego występują piękne rośliny, japońskie bramy i herbaciarnia. Uczestnikom udało się także obejrzeć pokaz fontanny multimedialnej. Byli oni świadkami spektakularnego pokazu wodnego odbywającego się w rytm muzyki.

Kolejna atrakcją było ZOO i Afrykarium, gdzie znajduje się pokaźna kolekcja zwierząt i niesamowite akwarium w jednym miejscu. Hitem wizyty w ZOO była motylarnia – jedno z pomieszczeń terrarium, w którym można obserwować żywe motyle. Wystrój przypomina tropikalną dżunglę – gąszcz roślin, kolorowe kwiaty a wśród nich motyle, które latają swobodnie wśród zwiedzających.

Wrażeniami z pobytu w ZOO uczestnicy dzielili się podczas wspólnego obiadu, który przygotowany został dla nich w Restauracji Letnia znajdującej się na trenie ogrodu zoologicznego.

Wizyta w stolicy Dolnego Śląska zakończyła się rejsem statkiem po Odrze, który był wytchnieniem po zwiedzaniu i okazją by zobaczyć miasto z innej perspektywy.

Pomimo kapryśnej aury wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu i zaproponowanych atrakcji. Zmęczeni, ale uradowani udali się w drogę powrotną. W celu umilenia podróży w autokarze wyświetlone zostały filmy animowane.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć – Zakończenie wakacji – Wrocław

Warsztaty ceramiczne w Bolesławcu 10.07.2021


Uczestnicy projektu „Góra pomocy 2” wraz ze swoimi rodzinami 10.07.2021 uczestniczyli w warsztatach ceramicznych w Bolesławcu oraz zwiedzali Zamek Grodziec.

Wizyta w Żywym Muzeum Ceramiki pozwoliła beneficjentom projektu poznać cały przebieg produkcji a przewodnik zdradził zainteresowanym kilka tajemnic procesu powstawania ceramiki. Na zakończenie każdy mógł spróbować swoich sił w zdobieniu własnego dzieła sztuki, które będzie pamiątką z wycieczki.

Niebywałą atrakcją , nie tylko dla miłośników zamków i legend, było zwiedzanie zamku Grodziec. Pełen tajemnic zamek położony jest na szczycie wygasłego wulkanu a podczas jego zwiedzania uczestnikom towarzyszył dreszczyk emocji. Wizyta w zamku zakończyła się obiadem, który podany został na dziedzińcu.

Projekt „Góra pomocy 2″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gotowi do zmian MOPS

Czas realizacji: 18 miesięcy, od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r.

Obejmuje 27 szkoleń oraz serii spotkań superwizyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Tematy szkoleń zostały opracowane i podane przez kierowników działów. Szkolenia będą realizowane w Zielonej Górze oraz w innych miejscowościach – w zależności od tematyki i czasu trwania.

Celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

W ramach projektu wdrożony zostanie system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej, który zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu.

W ramach struktury organizacyjnej zostaną wyodrębnione:

 1. stanowisko ds. pierwszego kontaktu – 1 pracownik socjalny
 2. zespół ds. pracy socjalnej (ok. 7-10 pracowników) – w tym co najmniej 1 pracownik socjalny posiadający specjalizację I stopnia
 3. zespół ds. pracy socjalnej realizujący zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty” (ok. 8 – 10 pracowników socjalnych) – w tym co najmniej 1 pracownik socjalny posiadający specjalizację I stopnia
 4. zespół asystentów rodziny
 5. zespół ds. usług (ok. 3-4 pracowników socjalnych, terapeuta oraz specjaliści zatrudniani w celu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych) bezdomni – w tym co najmniej 1 pracownik socjalny posiadający specjalizację I stopnia
 6. zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją (ok. 35-39 pracowników socjalnych)

W celu sprawnego wdrożenia projektowanych zmian oraz zapoznania się z dobrymi praktykami zostanie zorganizowana wizyta studyjna w ośrodku pomocy społecznej, który już realizuje zadania zgodnie z zasadą oddzielenia pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

Załączniki
PDF Harmonogram wsparcia gotowi do zmian

ZGrani z asystentami

Tytuł projektu: „ZGrani z asystentami”
Wartość: 2 645 000,00 zł.
Dofinansowanie: 2 512 750,00 zł.
Wkład własny : 132 250,00 zł.
Okres realizacji: 24 miesiące, od 01.02.2019 r. do 31.01.2021 r.

Pierwotnie planowano rozpoczęcie realizacji projektu w roku 2018. Nabór pracowników do projektu był utrudniony, nie zgłaszali się chętni, trwał od października 2018 r do końca stycznia 2019 r. W grudniu 2018 przygotowano zmiany do wniosku aplikacyjnego polegające głównie na zwiększeniu wynagrodzeń personelu. To działanie było skuteczne.

Działania projektowe obejmą 342 osoby zamieszkujące miasto Zielona Góra zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

Wsparcie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu osób, które nie spełniają kryterium dochodowego, MOPS określi kryteria rekrutacji uwzględniające w szczególności sytuację materialną tych osób, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej.

Projekt ma zniwelować problem dotyczący niewystarczającej dostępności do usług publicznych na terenie miasta Zielona Góra. Interwencja ma na celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnością, bezdomnych z niepełnosprawnością, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne, skierowane do osób pozostających poza rynkiem pracy w miejscu zamieszkania i poza nim.

Realizacja działań wobec grupy docelowej możliwa będzie poprzez organizację nowych i rozwijanie istniejących placówek wsparcia dziennego oraz różnego rodzaju usługi w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej zmierzające do całkowitego usamodzielnienia dla różnych kategorii osób starszych i z niepełnosprawnościami, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.