Korpus Wsparcia Seniora

Korpus Wsparcia Seniora 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.

Celem programu jest zapewnienie bezpłatnie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej przez:

 • świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Miasta Zielona Góra (Moduł I) oraz
 • poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II).

Moduł I Programu zakłada:

 1. Wsparcie społeczne:
  • spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.,
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla Seniorów.
 2. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Banków Żywności,
  • zakup i dostarczanie Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
  • zakup oraz dostarczanie Seniorom ciepłych posiłków,
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania Seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu Seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność Seniora jest niezbędna
   do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu Seniora do urzędu,

Seniorze, jeśli jesteś w potrzebie, zadzwoń do nas pod numer 68 411 50 00 lub zgłoś się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Moduł II Programu zakłada zapewnienie dostępu do tzw. opasek bezpieczeństwa Seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra.

Teleopaski to urządzenia elektroniczne wyposażone w kartę SIM, pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych takich jak puls i saturacja. Urządzenie posiada lokalizację użytkownika oraz przycisk SOS. Przycisk SOS umożliwia kontakt z Centrum Teleopieki 24h, która udziela adekwatnej do sytuacji pomocy, a w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe.

Każda osoba, która chce zostać użytkownikiem Teleopaski i spełnia kryteria może zgłosić się do biura ZGranych Zielonogórzan 50+, w Ratuszu, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra. Opiekun lub członkowie rodziny mogą reprezentować Odbiorcę wsparcia wypełniając stosowne Pełnomocnictwo.

Udział w Programie jest BEZPŁATNY!

Do pobrania:
Regulamin korzystania ze wsparcia w postaci Teleopieki
Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu – umowa
Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie Odbiorcy wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu – pełnomocnictwo
Załącznik nr 5 do Regulaminu – protokół zdawczo-odbiorczy opasek bezpieczeństwa

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE
Masz trochę wolnego czasu i pragniesz pomagać osobom starszym, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia? Zgłoś się jako WOLONTARIUSZ do Programu Korpus Wsparcia Seniora!
Zakres usług to:

 1. Wsparcie społeczne:
  • spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.,
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla Seniorów.
 2. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Banków Żywności,
  • zakup i dostarczanie Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
  • zakup oraz dostarczanie Seniorom ciepłych posiłków,