Dział Administracyjny

Kontakt


Kierownik Działu
Aleksandra Vorwerk
pokój 112

tel. 68 411 50 09


pokój 111

Justyna Logdańska

Anna Zakrzewska

Marta Kubiś


pokój 113

Michał Adamczewski

Kalina Nietopiel

Bogusław Kacperski


pokój 116

Anna Mroczkowska

Nataliia Yaremchuk

Do zadań Działu Administracyjnego należy:

 • prowadzenie archiwum Ośrodka: przyjmowanie i przechowywanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie i prowadzenie na bieżąco ewidencji archiwalnej, klasyfikowanie i przygotowywanie akt do brakowania, udostępnianie akt archiwalnych pracownikom Ośrodka;
 • zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i meble;
 • okresowa inwentaryzacja sprzętu, mebli i urządzeń;
 • prowadzenie spraw związanych z pochówkiem osób zgłoszonych przez dział pomocy środowiskowej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • współpraca z pozostałymi działami Ośrodka w zakresie wolontariatu;
 • prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kart w programach promocyjno-rabatowych oraz ogólnopolskiego programu „Karta Dużej Rodziny”;
 • współpraca z pozostałymi działami w ramach realizacji programów rządowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Ośrodka w legitymacje służbowe i bilety MZK;
 • prowadzenie obsługi administracyjno – kancelaryjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora.