Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Kontakt


tel. 68 411 51 70

adres: Zielona Góra, ul. Dworcowa 31/6

e-mail: profilaktyka@mops.zgora.pl 

www.probal.zielonagora.pl

Kierownik
Lucyna Poźniak
pokój 3B

tel. 68 411 51 74

Zastępca kierownika
Bogdan Kowol

pokój 6

tel. 68 411 51 71

Kamila Kowalczyk-Laskowska
pokój 3

tel. 68 411 51 70

Izabela Lubieniecka
pokój 3A

tel. 68 411 51 73

Małgorzata Kopacz
pokój 3A

tel. 68 411 51 72

Izabela Kraśko
pokój 4

tel. 68 411 51 77

Adrianna Szafrańska
pokój 7

tel. 68 411 51 76

Karolina Bazydło-Stodolna
pokój 8

tel. 68 411 51 79

Zadania Działu :

 • Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. przez:
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, oraz przeciwdziałania przemocy,
 • podnoszenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy,
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej,
 • prowadzenie działań w zakresie redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej,
 • świadczenie usług prawnych, psychologicznych oraz specjalistów terapii uzależnień dla: osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), osób współuzależnionych w chorobie alkoholowej, Dorosłych Dzieci Alkoholików jak również pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej,
 • prowadzenie działalności w zakresie specjalistycznej diagnozy, psychoedukacji i wsparcia osób z podejrzeniem zaburzeń FASD oraz ich rodzin, jak również konsultacji dla przyszłych rodziców i kobiet w ciąży dotyczących wiedzy o FASD.
 • Udzielanie informacji o ofercie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy dostępnej na terenie Miasta Zielona Góra.

Akty prawne

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz 2151)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 poz 1939)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021r. poz 642)
 • UCHWAŁA NR LXXII.1072.2023 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025.