Dom Samotnej Matki, to miejsce w którym kobiety w ciąży, matki/ojcowie lub inni opiekunowi prawni z dziećmi, dążą do poprawy sytuacji rodziny, usamodzielniając się.

Więcej informacji na stronie