Na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra opublikowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Zielona Góra w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej – Wsparcie działań na rzecz osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra lub złożyć w siedzibie Ośrodka, w sekretariacie (pokój 304), w terminie do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Link do ogłoszenia:

Otwarty konkurs ofert na realizację… – Konkursy ofert – ogłoszenia – Miasto Zielona Góra (zielonagora.pl)

Podobne wpisy