Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Ogłoszenie

Dodano: 10.10.2022
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze poszukuje: kandydatów do zatrudnienia na stanowisku ASYSTENTA RODZINY, zgodnie z art. 12-17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447).
 
Asystentem rodziny może zostać osoba, która spełnia poniższe kryteria:
• wykształcenie:
- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiada obywatelstwo polskie.
 
Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta rodziny.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego lub dostarczenie ww. dokumentów do sekretariatu (pok. 304) lub kadr (pok. 309) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra.
z dopiskiem na kopercie: „ Asystent rodziny"
 
 
Logo: BIP Logo: Facebook

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Strona główna

Strona głównaJesteś w dziale:

Aktualności

 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny