Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Zadania Działu Świadczeń i Analiz

 • wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, posiłki dla dzieci i dorosłych, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dodatki samorządowe dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne klientów MOPS, zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, pomoc w ramach projektów unijnych, pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych);
 • wypłacanie wynagrodzeń przyznanych opiekunom prawnym i kuratorom na podstawie postanowień sądu;
 • wypłacanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne;
 • wydawanie zaświadczeń dot. udzielonej pomocy;
 • sporządzanie list wypłat; przekazów pocztowych, dekretowanie faktur, not księgowych i rachunków;
 • wystawianie not w przypadku refundacji świadczeń z pomocy społecznej;
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych  w związku ze świadczeniami nienależnie pobranymi;
 • sporządzanie planów budżetowych dot. świadczeń z pomocy społecznej;
 • analizowanie bieżących potrzeb finansowych i dostosowywanie do nich planów budżetowych w zakresie  świadczeń z pomocy społecznej;
 • sporządzanie wniosków dot. potrzeb finansowych w związku z realizacją zadań zleconych oraz programów  typu „Posiłek w szkole i w domu”;
 • przygotowywanie sprawozdań i statystyk;
 • odpowiadanie na pisma  i wnioski o udostępnienie danych.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny