Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Informacja

 
Od 1 sierpnia 2017 roku legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. Zmianie ulega także wygląd wzoru legitymacji.
 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że 1 sierpnia 2017 roku  zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.).
 
Jednocześnie z dniem 1 września br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541) określające wzór legitymacji osób niepełnosprawnych.
 
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do zespołu nowy formularz wniosku.
 
Wydane wcześniej legitymacje zachowują ważność i nie ma potrzeby ich wymiany.  
 
Uwaga- legitymacja jest bezpłatna.
 
Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 01 sierpnia 2017 roku pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.  Wpłaty można dokonać w kasie MOPS albo dokonać przelewu na konto Ośrodka.
 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji niepełnosprawni mogą korzystać z ulg i zniżek na podstawie prawa miejscowego, oferowanego głównie przez podmioty publiczne. Na terenie całego kraju legitymacja uprawnia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.
 
Zgodnie  z nowymi przepisami, od 01 sierpnia br. legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie. W przypadku, gdy osoba posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia. Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia. Okres ważności legitymacji  nie może być jednak dłuższy niż:
 1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
 2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60-go roku życia.
 3. W przypadku osób po 60-tym roku życia – legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, można także wydać legitymację na stałe, gdy orzeczenie jest wydane na stałe.
Zatem okres ważności legitymacji nie musi się pokrywać z okresem ważności orzeczenia.
 
W myśl nowych przepisów od 1 września 2017 roku  zmieni się również wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość umieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a. Wykonanie ich z poliwęglanu zagwarantuje ich trwałość, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju.
 
WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
 
  
 
WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 
   
 
 
Do pobrania:
 
Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności - proszę o wydrukowanie wniosku dwustronnie
 
Uwaga- legitymacja jest bezpłatna
 
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej – 15 zł
 
POWYŻSZĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. DŁUGA 13
65-401 ZIELONA GÓRA
 
NUMER KONTA:
 57 1020 5402 0000 0502 0247 9855
TYTUŁ:
 OPŁATA ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI
– IMIĘ I NAZWISKO
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny