Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook
Strona głównaPolecamyJesteś w dziale:

Polecamy

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
 
 
 

„Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.

Ilustracja do informacji: „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13 realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r. pod nazwą:
 
                                         Program: „Moc na Rodzinę II !”
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie oraz  wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry.
 
09.12.2023 r. (SOBOTA) w godz. od 10.00 do 13.00
 
w  Stowarzyszeniu Twoja Rodzina (dawniej TKOPD)
Al. Wojska Polskiego 116 g 
w Zielonej Górze
 
odbędzie się spotkanie, w ramach pogadanki prawnej dla rodziców dzieci z Ukrainy, p.n.: „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.
 
W trakcie zajęć zapewnione są  bezpłatnie materiały edukacyjne, kącik kawowy oraz w razie potrzeby, opieka nad dziećmi, w tym  osoby posługującej się językiem ukraińskim.
 
Prowadzący:
 
 • Pani Daria Nowak, pracownik socjalny MOPS w Zielonej Górze
 • Pan Artur Kulik – radca prawny MOPS w Zielonej Górze
 • Pani Natalia Yeremchuk – tłumacz języka ukraińskiego, pracownik MOPS
  w Zielonej Górze
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
 
Pani Sylwia Gabrysiak, pok. 107, tel. 684115062, 693090495; mail sylwia.gabrysiak@mops.zgora.pl
 
Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 127180,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 87500,00 zł, środki własne 39680,00 zł.

Usługi sąsiedzkie oraz usługi wsparcia krótkoterminowego.

Ilustracja do informacji: Usługi sąsiedzkie oraz usługi wsparcia krótkoterminowego.
Pierwszego listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych oraz możliwość realizacji usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej.
 
Usługi sąsiedzkie
 
Społecznej gminy, które zdecydują się realizację usług sąsiedzkich, będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Korpusu Wsparcia Seniorów od 2024 roku.
 
Wobec powyższego, przystąpimy do realizacji pomocy w formie usług sąsiedzkich po ogłoszeniu Programu na 2024 i zapoznaniu się z warunkami Programu.W przypadku organizowania tego rodzaju usług zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra określająca warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres tych usług oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
 
Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Usługi wsparcia krótkoterminowego
 
W przypadku organizowania usług zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wysokości opłat za godzinę świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej, oraz za dzień pobytu usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.
 
Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Złożono również wniosek o środki na 2024 rok.
 
Usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego i dziennego w domach pomocy społecznej mogą być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą. Pomoc całodobowa może być przyznana na maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach usługi będą mogły zostać przedłużone o kolejne 30 dni w roku. Usługi krótkoterminowe dzienne mogą być przyznane na co najmniej 4 godziny dziennie, a maksymalnie na 12 godzin dziennie, ale nie dłużej niż 30 dni w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na okres nie dłuższy niż o kolejne 30 dni w roku kalendarzowym. Osoba może korzystać z usług wsparcia krótkoterminowego w danym roku kalendarzowym zarówno w formie pobytu całodobowego, jak i w formie dziennej, jednak łącznie dla obydwu form nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Szkolenia dla przedstawicieli Oświaty p.n.: „Praca z osobą doznającą przemocy domowej, rola i zadania służb w zakresie wszczynania i prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.

Ilustracja do informacji: Szkolenia dla przedstawicieli Oświaty p.n.: „Praca z osobą doznającą przemocy domowej, rola i zadania służb w zakresie wszczynania i prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13 realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r. pod nazwą:
 
Program: „Moc na Rodzinę II !”
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej oraz  wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej  na terenie Zielonej Góry.
 
W ramach Działania V:
„Oświata jako nadrzędny element wsparcia dziecka
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”
 
przeprowadzanych zostanie 5 mini-szkoleń dla przedstawicieli Oświaty p.n.: „Praca z osobą doznającą przemocy domowej, rola i zadania służb w zakresie wszczynania i prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.
 
Szkolenia odbędą się na terenie wybranych szkół, w trakcie trwania RAD PEDAGOGICZNYCH (w 2023 r.).
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się zainteresowanych szkół
z ustalonym terminem rady pedagogicznej.
 
Prowadzący:
 • Pani Magdalena Draszawka, psycholog, starszy specjalista pracy w rodzinie MOPS w Zielonej Górze;
 • Pani Lidia Winnicka - pracownik socjalny MOPS w Zielonej Górze.
 
Szczegółowe informacje i zapisy – do 18.11.2023 r.:
 
Katarzyna Zgórecka, tel. 684115134, mail katarzyna.zgorecka@mops.zgora.pl
 
Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 127180,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 87500,00 zł, środki własne 39680,00 zł.
 
Program: „MOC na Rodzinę II !” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r.

Pogadanka prawna dla rodziców dzieci z Ukrainy, p.n.: „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.

Ilustracja do informacji: Pogadanka prawna dla rodziców dzieci z Ukrainy, p.n.: „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13 realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r. pod nazwą:
 
Program: „Moc na Rodzinę II !”
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie oraz  wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry.
     
W dniu 16.11.2023 r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 12.00 oraz w dniu 24.11.2023 r. ( czwartek) w godz. od 17.00 do 20.00 ( terminy do wyboru)
 
w  Stowarzyszeniu Twoja Rodzina (dawniej TKOPD)
Al. Wojska Polskiego 116 g 
w Zielonej Górze
 
odbędzie się spotkanie, w ramach pogadanki prawnej dla rodziców dzieci
z Ukrainy,
p.n.: „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.
 
W trakcie zajęć zapewnione są  bezpłatnie materiały edukacyjne, kącik kawowy oraz w razie potrzeby, opieka nad dziećmi, w tym  osoby posługującej się językiem ukraińskim.
 
Prowadzący:
 • Pani Daria Nowak, pracownik socjalny MOPS w Zielonej Górze
 • Pan Artur Kulik – radca prawny MOPS w Zielonej Górze
 • Pani Natalia Yeremchuk – tłumacz języka ukraińskiego, pracownik MOPS
  w Zielonej Górze
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
Pani Sylwia Gabrysiak, pok. 107, tel. 684115062, 693090495; mail sylwia.gabrysiak@mops.zgora.pl
 
Program: „MOC na Rodzinę II !” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r.
 

ĆWICZENIA "LIBERO 2023"

W dniach od 1 do 30 listopada 2023 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone będą ćwiczenia sprawdzające procedury systemu zarządzania kryzysowego LIBERO 2023.
 
Ćwiczenia organizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
 
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedury dot. ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
 
Podczas ćwiczenia przewiduje się kilkukrotne uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania w tym zamieszczenie komunikatów i/lub nadanie sygnału poprzez syreny alarmowe.

Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze
ul. Jedności 33/1
Telefon: 695 522 000
 
Poniedziałek 10:00 - 17:00
Wtorek 10:00 - 17:00
Środa 13:00 - 20:00
Czwartek 13:00 - 20:00
Piątek 8:00 - 15:00
Sobota 9:00 - 14:00
 
Wejście do Punktu Pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
 
Całodobowa linia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem: +48 222 309 900
(w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), e-mail:info@numersos.pl
 
Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”) z Nowego Sącza w ramach realizowanej  ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej dostęp do sieci ośrodków nieodpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przygotowało spot edukacyjno-promocyjny.
Spot jest dostępny pod adresami:
 
• Wersja z audiodeskrypcją: https://www.youtube.com/watch?v=EI76LJBzMzg

Uwaga! 10 listopada 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze będzie zamknięty.

Ilustracja do informacji: Uwaga! 10 listopada 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze będzie zamknięty.
W piątek, 10 listopada 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.

Ustanowienie dnia wolnego w tym terminie nastąpiło w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy - 11 listopada 2023 (sobota) zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.

Szkolenie „Kompetencje służb w pracy z rodzinami z doświadczeniem przemocy domowej. Praca z dzieckiem - świadkiem lub osobą doznającą przemocy domowej”.

Ilustracja do informacji: Szkolenie „Kompetencje służb w pracy z rodzinami z doświadczeniem przemocy domowej. Praca z dzieckiem - świadkiem lub osobą doznającą przemocy domowej”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13 realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r. pod nazwą:
 
Program: „Moc na Rodzinę II !”
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej oraz  wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej  na terenie Zielonej Góry.
 
W ramach Działania IV - Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych w aspekcie prawnym i w praktyce, odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli MOPS i kuratorów sądowych w dniach:
 
  26.10.2023 r. i 27.10.2023 r. w godz. od 9.00-15.00
( szkolenie dwudniowe, łącznie 12 godzin z przerwami obiadowymi)
w  Hotelu Qubus, ul. Ceglana 14 a w Zielonej Górze
 
p.n.: „Kompetencje służb w pracy z rodzinami z doświadczeniem przemocy domowej. Praca z dzieckiem - świadkiem lub osobą doznającą przemocy domowej”.
 
Prowadzący: Pan Marcin Florkowski, psycholog
 
Szczegółowe informacje i zapisy ( karta zgłoszenia)  – do 20.10.2023 r.
 
Pani Sylwia Gabrysiak, pok. 107,
tel. 684115062, 693090495; mail sylwia.gabrysiak@mops.zgora.pl,
Pani Katarzyna Zgórecka,
tel. 684115134, mail katarzyna.zgorecka@mops.zgora.pl
 
Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 127180,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 87500,00 zł, środki własne 39680,00 zł.

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów.

Ilustracja do informacji: Webinarium dla seniorów i ich opiekunów.
Webinarium (spotkanie online) CEDUR „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”
 
Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców podszywających się pod pracowników Urzędu KNF oraz innych instytucji finansowych.Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie KNF -
1 2 3 4 5 6 ... 8
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny