Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

12-05-2019 drukuj

Ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r.
Informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r..
 
Dofinansowanie będą mogły uzyskać organizacje, które złożą ofertę w ramach jednego z priorytetów:
 
1.  Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD).
 • Rozwój infrastruktury banków żywności oraz miejsc magazynowania żywności.
 • Działania terapeutyczne dla odbiorców żywności FEAD.
2. Tworzenie infrastruktury wsparcia dla osób, rodzin znajdujących się w kryzysie.
 • Tworzenie grup samopomocowych oraz wspieranie osób dotkniętych kryzysem.
 • Uruchomienie całodobowej sieci (telefon, szybkie spotkanie ze specjalistą, zapewnienie lokum).
 • Oddziaływania terapeutyczne skierowane do osób/rodzin znajdujących się w kryzysie.
3. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością zmierzające do ich samodzielności, adaptacji społecznej.
 • Działania profilaktyczne adresowane dla osób/rodzin zagrożonych bezdomnością, w tym: - zajęcia warsztatowe w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej.
 • Wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej, zmierzających do wyprowadzenia z  bezdomności i  pozwalających powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i  zawodowych.
4. Działania na rzecz wsparcia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, czyli jak przeciwdziałać utrwalaniu postawy klienta pomocy społecznej.
 • Zajęcia warsztatowe, których efektem będzie zdobycie umiejętności prowadzenie gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami.
 • Szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa – uzmysłowienie konsekwencji podejmowanych decyzji i budowanie odpowiedzialności.
 
Termin składania ofert mija 30 maja 2019 r. Kwota przeznaczona na wsparcie to 150 000 zł.
Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami dostępna jest na stronie.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny