Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

07-09-2017 drukuj

Pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi

Ilustracja do informacji: Pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi
Rodziny i osoby samotnie gospodarujące, które poniosły znaczne straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki mogą składać wnioski o pomoc w postaci zasiłku celowego do 6.000 zł i/lub 20.000 zł.
 
Informacje w sprawie zasiłku celowego można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13 w godz. 7.30-15.30 w pokoju 308.
 
Pomoc może zostać przyznana dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu) oraz na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.
 
Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zaistnienia klęski żywiołowej (może być nim np. zaświadczenie straży pożarnej o podjętej przez nią interwencji). Zasiłek może zostać przyznany po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 
Świadczenie może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 
 Podlinkowane załączniki:
 1. Wzór wniosku o udzielenie pomocy do 6.000 zł.
 2. Wzór wniosku o udzielenie pomocy do 20.000 zł.
 3. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24.06.2016 r.
 4. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 17.08.2017 r.
 5. Zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z 17.08.2017 r. zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 29.08.2017 r.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny