Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565).
 
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia1 na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
Ważne informacje:
 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • kopię zrealizowanego zlecenia na wyrób medyczny/naprawę wyroby medycznego
  • fakturę (oryginał) z wyszczególnioną całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego, kwotą opłaconą przez NFZ oraz kwotą udziału własnego wnioskodawcy.
 • W momencie zakupu zaopatrzenia, osoba niepełnosprawna musi posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu do MOPS, aż do momentu wyczerpania środków PFRON na ten cel w danym roku kalendarzowym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________
[1] Przeciętne wynagrodzenie jest aktualizowane co kwartał po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Załączniki

 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny