Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które zostaną skierowane na turnus przez lekarza, pod opieką którego się znajdują.
 
Ważne informacje:
 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności!
 • Czas trwania turnusu wynosi 14 dni.
 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo stopniu równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może zostać przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna na turnusie.
 • Wysokość dofinansowania wynosi:
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia1 – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
 • Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania po odbytym turnusie.
 • Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa  od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.
1 Przeciętne wynagrodzenie jest aktualizowane co kwartał po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zostaje odroczone.
 
Szacujemy, że wnioski zostaną rozpatrzone w drugiej połowie roku, jednak będzie to możliwe tylko pod warunkiem, że odbywanie turnusów zostanie uznane za całkowicie bezpieczne. W przypadku wydłużenia stanu epidemii, realizacja zadania w 2020 r. może okazać się niemożliwa. O wszystkich decyzjach w tej sprawie będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.
 

Załączniki

 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny