Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.
Uczestnicy programu:
 • osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty”
 • osoby kierowane przez sąd, oraz inne organy, instytucje i organizacje
 • osoby, które chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.
Cele programu:
 • wzrost świadomości dot. zjawiska przemocy domowej;
 • zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;
 • bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, takimi jak: złość, poczucie krzywdy w sytuacjach trudnych;
 • wzrost skuteczności kontrolowania własnych impulsów i zachowań;
 • zmiana przekonań odbiorców programu dot. stosowania przemocy;
 • wzrost świadomości na temat konsekwencji stosowania i doznawania przemocy w rodzinie;
 • poszerzenie repertuaru zachowań osób stosujących przemoc o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;
 • motywowanie uczestników programu do zaprzestania picia alkoholu i podjęcia terapii odwykowej, o ile taki problem w rodzinie występuje;
 • pomoc i wsparcie w efektywnym utrzymywaniu abstynencji.
Formy prowadzenie programu:
 • Spotkania indywidualne (o charakterze diagnostyczno-motywującym)
 • Grupowe oraz indywidualne sesje realizowane podczas wyjazdu terapeutycznego,
 • Grupowe i indywidualne spotkania utrwalające zmiany.
Osoby prowadzące:
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest prowadzona przez osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praktycznych metod oddziaływań psychologicznych, kwalifikacje osób prowadzących odpowiadają standardom określonym w odpowiednich rozporządzeniach MPiPS.
 
Realizacja programu:
 • Program korekcyjno - edukacyjny wobec jest dla uczestników bezpłatny, realizowany ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Na terenie miasta Zielonej Góry program  prowadzi Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
   w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra.
 • Nabór do programu odbywa się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra. Tel. 68 324 49 00, 68 328 08 63, 503 190 032
   E-mail: tkopd@poczta.onet.pl
Każda osoba zainteresowana udziałem w programie powinna zgłosić się do OIK osobiście,
tam otrzyma szczegółowe informacje.
 • Zajęcia są cykliczne, istnieje możliwość zapisów w każdym momencie. Osoby, które zgłoszą się
  w trakcie kompletowania grupy, objęte są pomocą indywidualną.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny