Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Decyzja o skierowaniu

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej na podstawie skompletowanej dokumentacji przez ośrodek pomocy społecznej  tj;            
 1. wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej;
 2. udokumentowanego dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty.
 3. wywiadu środowiskowego;
 4. wypełnionego druku zaświadczenia lekarskiego;
 5. zgody osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu- zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy, potrącanie przez Filię MOPR z zasiłku stałego lub zasiłku wyrównawczego.
 6. w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.
W świetle art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 
Zobowiązani do wnoszenia opłaty w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec do 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeśli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.
 
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny