Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook
Strona głównaKomu Pomagamy...Sprawienie pogrzebuJesteś w dziale:

Sprawienie pogrzebu

Informacje na temat formy pomocy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze sprawia pogrzeby osobom zmarłym na terenie Miasta Zielona Góra, które nie zostaną pochowane przez: małżonka, krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia, organy lub instytucje.
 
W przypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki. Pogrzeb osób zmarłych sprawiany jest jako pogrzeb z kremacją zwłok. Prochy powstałe po kremacji zwłok chowane są w zbiorowej mogile, a w przypadku zmarłych posiadających uprawnienia do istniejącego grobu na terenie Miasta Zielona Góra, zwłoki chowane są do istniejącego grobu, katakumb lub kolumbarium.
 
Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu pokrywane są z budżetu Miasta Zielona Góra. W przypadku pokrycia pogrzebu kosztów pogrzebu przez Miasto Zielona Góra poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
 
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis skrócony aktu zgonu.
 2. Pisemne oświadczenie małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby zmarłej, krewnych bocznych, powinowatych o zrzeczeniu się prawa do sprawienia pogrzebu.
 3. Dokument potwierdzający prawo zmarłego do istniejącego grobu na terenie Miasta Zielona Góra, w przypadku gdy istnieje możliwość pochowania zmarłego do grobu, którego dysponentem nie jest Miasto Zielona góra (do wglądu).
 4. Dokument potwierdzający prawo zmarłego lub uprawnionego członka rodziny dla celów uzyskania zasiłku pogrzebowego (do wglądu).
 5. Zarządzenie właściwego Prokuratora o zgodzie na pochówek na koszt Miasta Zielona Góra, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.
 6. Informacja o wyznaniu zmarłego.
 
Przewidywany termin załatwienia
Złożenie zamówienia na usługę sprawienia pogrzebu następuje niezwłocznie po zgromadzeniu wymaganych dokumentów.
 
Podstawa prawna
 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 15, Art. 44, Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Uchwała NR LXXII.1069.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2023 r.
  w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
 
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.
 • Baner: Zostań rodziną zastępczą
 • Baner: Znajdź pracownika socjalnego
 • Baner: Bezpłatne porady prawne
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: przemoc
 • Baner: zgrana rodzina
 • Baner: lubuska karta rodziny
 • Baner: Zgrani50
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny