Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Kto może otrzymać zasiłek

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
 
Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.
 
Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa: miesięczny dochód osoby ubiegającej się o pomoc społeczną nie może być większy od kwoty określonej w ustawie, czyli od tzw.: kryterium dochodowego.
 
UWAGA: oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Wyjątek stanowi specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
 
KRYTERIUM DOCHODOWE – JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD?
 
Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł*
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 600 zł*
 
* kryterium dochodowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).
 
Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 
Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych) wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.
 
Do dochodu nie wlicza się:
 • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny innym osobom (spoza rodziny),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (w tym tzw.: becikowego) oraz świadczeń w naturze,
 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
UWAGA: należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się – podlega okresowej weryfikacji (co 3 lata).
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny