Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Zadania działu

   Do zadań Działu Świadczeń w Pieczy Zastępczej należy m.in.:
 1. przygotowywanie dokumentacji w zakresie zawierania umów zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi nie spokrewnionymi z dzieckiem, rodzinami pomocowymi oraz osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 2. organizowanie pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
 3. przygotowywanie dokumentacji i kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz innych świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i umieszczonych w nich dzieci,
 5. przygotowywanie dokumentacji oraz ustalanie odpłatności i obciążanie rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
 6. sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
 7. weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, kierowanie do domów o odpowiednich profilach i ustalanie odpłatności za pobyt w DPS,
 8. przyznawanie pomocy w zakresie usług opiekuńczych i ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze, a także wydawanie skierowań do schronisk dla osób bezdomnych, do dziennych domów pobytu i mieszkań chronionych,
 9. kierowanie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 10. nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta,
 11. nadzór i koordynacja pracy rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych na terenie Miasta,
 12. opracowywanie i monitoring Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra,
 13.  przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra,
 14.  wszczynanie procedur alimentacyjnych względem rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach – opiekuńczo-wychowawczych,
 15.  tworzenie porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci z Miasta Zielona Góra w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,
 16.  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
 17.  prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 18.  współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Działem kieruje kierownik działu, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej, a w razie konieczności ustanawia się zastępców kierownika działu
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny