Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze działają na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720).
 
Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo – wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie biologicznej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego małoletniego przyjmuje się:
 • na podstawie orzeczenie sądu,
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną.
Do placówki opiekuńczej dzieci kieruje powiat właściwy za względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Jeżeli właściwy powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki określonego typu na jego terenie lub z powodu braku miejsca w placówce niepublicznej tego typu na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniego typu placówki.
Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
 • placówki opiekuńczo – wychowawczej;
 • regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:
 • socjalizacyjnego:
 • interwencyjnego;
 • specjalistyczno – terapeutycznego;
 • rodzinnego.
 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA
 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – typu socjalizacyjnego
Al. Wojska Polskiego 116a
65-077 Zielona Góra
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – typu socjalizacyjnego
Al. Wojska Polskiego 116d
65-077 Zielona Góra
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – typu socjalizacyjnego
Al. Wojska Polskiego 116c
65-077 Zielona Góra
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – typu interwencyjnego
Al. Wojska Polskiego 116b
65-077 Zielona Góra
 
 
Wszelkie informacje o placówkach opiekuńczo-wychowawczych  można uzyskać pod numerem telefonu:
68 411 50 36
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny