Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, (Dz.U. 2012 poz. 954 z późń. zm.)
 • UCHWAŁA NR XXXVII.421.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz. 447)
 • Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. 
 • Załącznik do zarządzenia Nr 31/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka 
 • Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 15/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.  
 • Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka. 
 • Załącznik do zarządzenia Nr 15/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.  
 • Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej.
 • Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej.
 • Załącznik do zarządzenia Nr 14/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej.
 • Zarządzenie nr 4/2023  Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia  18.01.2023 r w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego i  rodzinnego domu dziecka.
 • Zarządzenie NR 5/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 23.01.2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 • Zarządzenie NR 9/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 10.02.2023 r.zmieniające Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastepczej zawodowej, w rodzinie zastepczej niezawodowej.
 • Zarządzenie NR 10/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 10.02.2023 r.zmieniające Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka
 
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny