Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

ZGrani z asystentami

Tytuł projektu: ZGrani z asystentami
Wartość: 2 645 000,00 zł.
Dofinansowanie: 2 512 750,00 zł.
Wkład własny : 132 250,00 zł.
Okres realizacji: 24 miesiące, od 01.02.2019 r. do 31.01.2021 r.
 
Pierwotnie planowano rozpoczęcie realizacji projektu w roku 2018. Nabór pracowników do projektu był utrudniony, nie zgłaszali się chętni, trwał od października 2018 r do końca stycznia 2019 r. W grudniu 2018 przygotowano zmiany do wniosku aplikacyjnego polegające głównie na zwiększeniu wynagrodzeń personelu. To działanie było skuteczne.
 
Działania projektowe obejmą 342 osoby zamieszkujące miasto Zielona Góra zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.
 
Wsparcie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu osób, które nie spełniają kryterium dochodowego, MOPS określi kryteria rekrutacji uwzględniające w szczególności sytuację materialną tych osób, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej.
 
Projekt ma zniwelować problem dotyczący niewystarczającej dostępności do usług publicznych na terenie miasta Zielona Góra. Interwencja ma na celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnością, bezdomnych z niepełnosprawnością, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Wsparciem będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne, skierowane do osób pozostających poza rynkiem pracy w miejscu zamieszkania i poza nim.
 
Realizacja działań wobec grupy docelowej możliwa będzie poprzez organizację nowych i rozwijanie istniejących placówek wsparcia dziennego oraz różnego rodzaju usługi w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej zmierzające do całkowitego usamodzielnienia dla różnych kategorii osób starszych i z niepełnosprawnościami, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny