Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Zadania działu

Dział opiekuńczo-wychowawczy realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z ustawy o pomocy społecznej. Należą do nich w szczególności:
 • organizowanie pieczy zastępczej,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz innych świadczeń dla rodzin zastępczych,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych;
 • prowadzenie naboru  i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń udoskonalających dla funkcjonujących rodzin zastępczych;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • praca socjalna z osobami usamodzielnianymi, mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze  środowiskiem oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych z tytułu usamodzielnienia;
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny