Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Odbiór kart parkingowych i legitymacji dla niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze informuje zainteresowanych o zmianach w kwestii złożenia wniosku oraz odbioru kart parkingowych i legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii, zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubuskiego dotyczącego ciągłości funkcjonowania Zespołu:
 1. Za zgodą osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość doręczenia wydanych kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, przez operatora pocztowego – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeśli dotyczy to dokumentów wydawanych po raz pierwszy.
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego możliwe jest złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy (bez realizacji wymogu złożenia podpisu w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu), w przypadku jeśli osoba nie miała wcześniej wydanej karty parkingowej.
Do wniosku należy dołączyć: ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tylko do legitymacji), zdjęcie przedstawiające aktualny wizerunek wnioskodawcy, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej.
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:
68 411 51 00 do 09

Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi na liczne pytania, które trafiają do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19, a orzeczeniami  o  niepełnosprawności, wyjaśniamy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych.
 1. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia
  o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) do Powiatowego Zespołu wpłynął wniosek o ponowne wydanie orzeczenia.
 2. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.
 3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
 4. W okresie od 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli skład orzekający powiatowego zespołu, uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą, to orzeczenie zostanie wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej. O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie lub listownie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia.
 
Podstawy prawne:
 1. Art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
 2. § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534).
 

Druki do pobrania w siedzibie zespołu.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania stosownych wniosków ze strony internetowej mogą zgłaszać się do portiera w budynku celem ich otrzymania.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny